Draytek

- VPN Server - Wireless N - VDSL & FTTH - Router cân bằng tải - Support PITV over Wireless - Wireless Rate control: giới hạn băng thông ...
- Firewall - Loadbalancing - VPN Server (16 user) - WAN: WAN1 và WAN 2 RJ45, WAN 3 USB 2.0 - Smart Monitor: ghi log lịch sử truy cập của ngư...
- Loadbalancing - Firewall & VPN Server - Web Portal: URL Redirect or show message - Wireless Station Control: quản lý thời gian kết nối - ...
- Security Firewal - Throughput 750Mbps - Supper Load Balancing Router - Smart Monitor: ghi lịch sử truy cập người dùng - 50 WAN Load balacing...
- 2 Anten chuẩn N 300Mbps - Quản lý tập trung với AMP - 4SSID, hỗ trợ Vlan 802.11g (Vlan tag) - 5 Port LAN (4 cho Lan A và 1 cho Lan B) - ...
- Wifi chuẩn AC - 4 Anten ngầm - Radius server - Dual band AP 2.4 & 5GHz - Multi SSID- Vlan 802.1q - Chịu tải 80 user (40 user 2.4Ghz và 4...
Showing all 6 results