THIẾT BỊ HỘI NGHỊ

- Display: Illuminated graphics LCD, 128x64. - Pickup range: up to 30 m2 (320 sq ft), > 10 people. -Microphone:  analog line 200–3300 Hz, USB 200–700...
- Hỗ trợ kết nối các nhóm trên nhiều địa điểm.   - Chống nhiễu từđiện thoại di động.   - Giám sát việc xử l...
- Dễ dàng sử dụng và cài đặt - Chống nhiễu từđiện thoại di động - Nâng cấp phần mềm thông qua cổng mini-USB - Sự li...
Showing all 3 results