Máy Scan

- Model: Lide 220 - Kết nối USB 2.0 - Số bit màu: 48 bit - Độ phân giải: 2400 x 19280dpi - Tính năng: Scan - Chế độ quét: Flatbed ...
- Số bít màu: 96 bit - Tốc độ xem trước: 8,5 giây - Tính năng: Copy, Scan Film - Độ phân giải 4800 x 9600 dpi - Tương thích hệ đi...
- Kết nối USB 2.0 - Số bít màu: 48 bit - Độ phân giải 4800 x 9600 dpi - Độ phân giải tối đa 12,800 dpi - Chế độ quét: Matrix CC...
Showing all 3 results