DAIKIO

- Công suất motor: 800W - Hướng gió thổi : 4 chiều - Tốc độ: thấp, trung bình, cao - Lượng nước tiêu thụ: 1 – 2 L/H - Điện ...
- Công suất motor: 120W - Hướng gió thổi : 4 chiều - Tốc độ: thấp, trung bình, cao - Lượng nước tiêu thụ: 1.5 – 2.5 L/H - Đi...
- Công suất motor: 135W - Hướng gió thổi : 4 chiều - Tốc độ: thấp, trung bình, cao - Lượng nước tiêu thụ: 4 - 6 L/H - Điện á...
- Công suất motor: 135W - Hướng gió thổi : 4 chiều - Tốc độ: thấp, trung bình, cao - Lượng nước tiêu thụ: 4 - 6 L/H - Điện á...
- Công suất motor: 100W - Hướng gió thổi : 4 chiều - Tốc độ: thấp, trung bình, cao - Lượng nước tiêu thụ: 1 – 1.5 L/H - Điệ...
- Công suất motor: 150W - Hướng gió thổi : 4 chiều - Tốc độ: thấp, trung bình, cao - Lượng nước tiêu thụ: 4 - 6 L/H - Điện á...
Showing all 6 results