ĐIỆN THOẠI BÀN, TỔNG ĐÀI

- Màn hình LCD hiển thị số gọi đến và đi - Danh bạ lưu được 50 số - Loa ngoài 2 chiều kỹ thuật số - Chức năng tự đ...
- Màn hình LCD 2 dòng với đồng hồ   - Ghi nhớ 20 số gọi sau cùng - Phím gọi trực tiếp 50 số   - Quay số vừa g...
- Up to 8 CO lines and 24 Extensions   - Direct Inward System Access (DISA) with message   - Type-approved by IDA for use in Singapore   - ...
Showing all 3 results