Bộ Lưu Điện - UPS

- Bộ lưu điện UPS Santak TG500VA/ 300W - Công suất: 500VA/ 300W - Điện áp vào: 110-240V AC - Hãng sãn xuất: Santak, model: TG500 - Đi...
- Bộ lưu điện UPS Santak TG500VA/ 600W - Công suất: 1000VA/ 600W - Điện áp vào: 110-240V AC - Hãng sãn xuất: Santak, model: 1000VA - TG ...
- Bộ lưu điện UPS Santak 2000VA BLAZER - EH   - Công suất: 2000VA/ 1200W   - Điện áp vào: 110-240V AC   - Hãng sãn xuất: ...
Showing all 3 results